Beretning 2016 - 17 v. Formand Tage Alf Jensen - Generalforsamling d.  9. oktober 2017
 
Jeg har før stået i den situation, når jeg skal samle tankerne om beretningen, at jeg næsten ikke kan huske, hvad var det nu der skete i den sæson som sluttede for ½ år siden.

Det problem har jeg ikke i år. Én bestemt hændelse overskygger hele sæsonen og påvirker os stadig i udstrakt grad.

Natten mellem d. 5. og 6. november kollapsede taget på den kun 5 år gamle bygning i RIC - Rønbæk Idrætscenter - Hal 1. Hallen var blevet vores nye omdrejningspunkt med over 400 gymnaster fra 5 - 20 år. Det var den vi identificerede os med, og pludselig var omdrejningspunktet væk….

Om lørdagen havde vi haft ”Store Legedag” for de 4 - 6 årige gymnaster - og vi var ca. 100 gymnaster, sammen med deres forældre og søskende, så der var vel omkring 250 mennesker i centeret. I dag skal vi være meget taknemmelige for at taget ikke kollapsede; mens der var mange mennesker tilstede, - det kunne det ligeså godt have gjort, da det faktisk allerede var dårligt vejr lørdag eftermiddag.

Den hændelse kom til at betyde meget for sæson 2016-17. Vi kunne pludselig ikke tilbyde specielt gode træningsbetingelser for vores springere; men vi fik med hjælp fra vores foreningsvenner i formandsgruppen, - specielt HOG og SGF, lavet en plan, så vi trods alt kunne tilbyde gymnastik til vore medlemmer; men i begrænset udgave.

Det har selvfølgelig betydet et frafald af medlemmer; men ikke som man har kunnet frygte. Det har været fantastisk at føle, at alle instruktører og hjælpeinstruktører har været klar til at rykke sammen i bussen, og komme igennem den svære tid - og den svære tid varer ved endnu…..

Her 11 måneder efter kollapset er der først langsomt begyndt at ske noget. Det er der kun ét ord for: Rystende!
Forvaltningens bud på en genopbygning er, at den skal stå klar til brug igen efter Påske 2018. - Vi håber det holder, så kan vi få glæde af hallen med dens springfaciliteter til sommergymnastikken, og få prøvet hallen af igen i vores lavsæson, hvor der ikke er så meget pres på.

På trods af halkollapset gennemførte vi vores arrangementer, blot i reduceret udgave, - igen et bevis på at, vi i HGS er klar til at løfte, selv når det bliver svært.

Om det var de ringere træningsforhold, der gjorde sig gældende, da vi skulle til det traditionsrige 10-14 stævne på Bjergsnæs Efterskole i Viborg. Hele 80 gymnaster havde tilmeldt sig, og det er det højeste tal vi har sendt afsted, i de 15 år som 10-14 stævnet har eksisteret. HGS har været med alle gange på nær én enkelt gang, hvor det blev afholdt på Ollerup Gymnastik- og Idrætshøjskole. De sidste 10 år har stævnet været afholdt på Bjergsnæs; men det er slut for denne gang, da samarbejdet mellem DGI og Bjergsnæs er opsagt, - ikke pga. uoverensstemmelser eller utilfredshed; men Bjergsnæs har besluttet at have fokus på andre arrangementer. Tidligere har det været et udstillingsvindue for 10-14 gymnasterne; men det behov har skolen faktisk ikke haft de sidste par år, hvor der er venteliste til optagelse mange år frem. Én af vores gymnaster, som nu går i 7. kl. skrev sig på venteliste sidste år, som nr. 56……

DGI har indgået aftale med BGI-Akademiet - som ligger i Bjerre - 20 km syd for Horsens og afholdelse af 10-14 stævne i januar 2018. Det er fint for os, så kan vi deltage efter de samme præmisser, hvor vi tager samlet afsted i bus og bliver hentet af forældre.

I marts måned deltog vi i DGi-Østjylland forårsopvisning i Vejby Risskov Hallen, - det var 2. gang, at det blev afholdt i Vejlby Risskov - efter at det altid har været afholdt i Stadionhallen i Århus; men den usikkerhed om afviklingen i Stadionhallen, som der altid var i forhold til AGF’s fodboldkampe på Stadion og andre store arrangementer, så er det fint at der er faldet ro om forårsopvisningerne. Vi deltog både på Børnedagen og til Juniordagen. Til Børnedagen havde vi 7 hold med i skolealderen fra 1. - 5. kl.; men vi havde vores juniorhold med til Juniordagen. Juniorholdet er det største lokalforeningsjuniorhold i DGI Østjylland, og de gør det godt, både når de laver opvisning; men også når rigtig mange af dem fungerer som hjælper på vores mange førskolehold og yngre springhold. Uden dem ville vi ikke kunne tilbyde gymnastik til så mange gymnaster som vi gør. De er med til at vi kan have holdstørrelser på 30 gymnaster i gymnastiksalene, fordi der er hjælpende hænder nok og 40 - 50 gymnaster i hallen.

Vores egen opvisning måtte vi flytte til Søften - SKIC - og det var en god oplevelse. Forholdene i Søften er gode, med 2 haller og en gymnastiksal, og masser af plads rundt om aktivitetssalene. Nu bliver RIC jo ikke færdig til forårsopvisningen i denne sæson, så valget er let; men det er ikke sikkert, at vi flytter tilbage til RIC, når den står klar igen. Så hvis SKIC vil have os, så kan det godt blive det fremtidige opvisningssted.

Til evalueringen på sæsonafslutningen var der mange der bekendtgjorde, at de ønskede at holde pause eller ville stoppede. Vi har altid en stor udskiftning, pga. vi har mange unge som skal på efterskole og mange der går på gymnasiet, og så vil der ske opbrud; men denne gang var er flere end normalt, så det var med en vis bekymring, vi gik i gang med planlægningen af denne sæson. Men bekymringen er blevet gjort til skamme, da en del er kommet tilbage fra efterskole, andre er kommet tilbage efter pause, og sidst men ikke mindst er der kommet rigtig mange nye ansigter. Tilsammen er der kommet over 40 nye til i forhold til sidste sæson, og det er imponerende.

Vi deltog efter et par års pause på Hinnerup Børnefestival i juni måned. Det var en god oplevelse. Vi kom i kontakt med mange. Tidligere gymnasterne, potentielle instruktører og hjælpere, folk som gerne ville vide noget om vores tilbud, - og så fik vi vist os uden for gymnastiksalen. En lang dag men godt givet ud.

Vi har meget fokus på uddannelse, og derfor er kursusposten i budgettet stor; men nødvendig. Nødvendig fordi vi gerne vil kunne tilbyde gymnasterne en god oplevelse med gymnastikken, og fordi at mener det alvorligt, når vi siger at HGS er en rummelig forening, som satser på breddeidrætten og støtter alle, som ønsker at dygtiggøre og udvikle sig. Vi vil give oplevelser inden for Gymnastikken, Fælleskabet og på det personlige plan.
I første omgang sender vi rigtig mange på hjælpeinstruktørkursus og grundlæggende springmodtagning; men vi opfordrer også til at så mange som muligt tager kursus i springmodtagning af større spring og grunduddannelser i gymnastik.

Derudover er der mange der tager spotkursus i gymnastik for førskolebørn, rytme og gymnastikinspiration for voksne.

Sidste sæson oplevede vi en stigning i antallet af udfordrende børn og forældre. Det bekymrer os, specielt når det går ud over vores yngre instruktører, som skal stå på mål for ubehagelige mails eller konfrontationer, som ikke burde finde sted, når man tænker på at det er en frivillig indsats, som de lægger for dagen. Vi forsøger som bestyrelse at tage over, så instruktørerne kan koncentrere sig om gymnastikken og aktiviteten, så derfor opfordrer vi til, at vi straks hører om udfordringerne, så vi kan handle på det. Vores instruktørmøder og gruppemøder og lokale spotkurser er vigtige i den indsats, hvor instruktørerne får snakket sammen om stort og småt.

I den første halvdel af 2017 har vi deltaget i en række møder, som skulle afdække muligheden for at etablere et samlet idrætsanlæg i Rønbækområdet bestående af 2 haller, svømmebadet og flere mindre aktivitetsrum samt cafeteria. Samtidig skulle muligheder for at overgå fra kommunalt drift til selvstyre undersøges. Politisk har det haft en vis bevågenhed, og det har givet sig udsalg i, at der er forslag på budgettet til at lave en forundersøgelse af projektet; med et beløb på kr. 200.000, og så er vi jo i gang. Med de kommunale haller og sale ved, vi hvad vi har, - vi har en fast sæsonfordeling, der sikrer den ugentlige træning, og giver os en god mulighed for at planlægge sæsonen, til gengæld er servicen nogle gange ikke eksisterende. Med selvstyre - en selvejende institution - er service højere; men kan vi være sikre på sæsonbookingerne, hvis centeret hellere vil fokusere på driften. Nye vinde fra SKIC har blæst den sidste tid; men vi håber vinden har lagt sig igen.

Efter et år i skyggen af halkollapset, begynder vi at kunne se lys fremme i horisonten. Vi har ikke sat skibe i søen i den forløbne sæson; og vil nok heller ikke gøre det i denne. Vi skal finde os selv igen. Vi er ikke bange for at tage nye initiativer; men HGS er bygget op om de langtidsholdbare aktiviteter. Det er dem, der er rygraden i foreningen, og dem holder først og fremmest fast i.

Vi har en stor førskoleafdeling i gymnastiksalene, en stor springafdeling i Rønbækhallen (under trængte forhold), og vi har foreningens maskinrum Juniorholdet (spring og rytme), som består af 65 drenge og piger i alderen fra 12 - 15 år.

Derudover har vi en voksen afdeling, som for første gang i flere år er ved at stabilisere sit medlemstal. Vi har flere af holdene, som tilbyder at man kan deltage med klippekort, samt at vi har indgået aftale med SKIC, at deres fitness-afdeling, kan råde over et antal pladser på nogle af holdene. Vi håber, vi på den måde kan fastholde vores voksengymnaster, og at de ikke vælger holdtræning i fitnesscentrene. Vi ved, at vi kan konkurrere på prisen; og satser på også at kunne konkurrere på kvaliteten, da vores vokseninstruktører deltager i en del kurser og flere er certificeret indenfor deres felt.

Vi er p.t. 135 personer, som er med til at få hjulene i HGS til at snurre. Så derfor tak til minihjælpere, hjælpeinstruktører, instruktører, tovholdere, bogholderen og bestyrelsen - - det største tal nogensinde, så fremtiden tegner lys.

Tak for sæsonen 2016-17.
 

 
Hinnerup Gymnastik Samvirke, Det sociale fællesskab - Den personlige glæde - Den gymnastiske udfordring.