Der er en samling billeder fra store legedag d. 5. november 2016
Hinnerup Gymnastik Samvirke, Det sociale fællesskab - Den personlige glæde - Den gymnastiske udfordring.