Hinnerup Gymnastik Samvirke, Det sociale fællesskab - Den personlige glæde - Den gymnastiske udfordring